AIM FOOD PROJECT

BIOLOGICZNIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ

Celem Projektu AIM FOOD jest stworzenie nowej jakości żywności stanowiącej połączenie pomiędzy tradycyjną, stosowaną od tysiącleci metodą uprawy a nowoczesną, bezpieczną dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego technologią chemiczną i biochemiczną.

demo-attachment-320-Asset-2@4x
demo-attachment-144-Group-125
demo-attachment-321-Asset-3@4x-1
demo-attachment-324-Asset-1@4x-1
cebula2
vege2

PROJEKT AIM FOOD

CELUJEMY W PRAWDZIWIE ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ

Realizowany w ramach spółki INWEX GRENN FOOD SA Projekt AIM FOOD jest opracowywanym nieprzerwanie od 2012 roku projektem biotechnologicznym o bardzo dużym potencjale społecznym. Celem Projektu AIM FOOD jest stworzenie nowej jakości żywności stanowiącej połączenie pomiędzy tradycyjną, stosowaną od tysiącleci metodą uprawy a nowoczesną, bezpieczną dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego technologią chemiczną i biochemiczną. Dzięki takiej relacji możliwe jest przywrócenie człowiekowi dostępu do prawdziwej, pełnowartościowej żywności, będącej źródłem nie tylko kalorii, ale także dobrze przyswajalnych minerałów, witamin, aminokwasów i flawonoidów stanowiących podstawę zdrowia człowieka.

obraz_2022-01-25_165008
Opera Zrzut ekranu_2022-01-25_164929_www.freepik.com
obraz_2022-01-25_165146
demo-attachment-320-Asset-2@4x
dots_about-1.png

aktualny stan kontroli jakości produkcji żywności przemysłowejnie jest zadowalający

Projekt AIM FOOD został stworzony przede wszystkim z powodu tego, że aktualny stan kontroli jakości produkcji żywności przemysłowej nie jest zadowalający. Posiada on wiele przeoczeń, które w katastrofalny sposób wpływają na zdrowie i życie ludzi na całym świecie. 

demo-attachment-321-Asset-3@4x-1

Projekt AIM FOOD został stworzony przede wszystkim z powodu tego, że aktualny stan kontroli jakości produkcji żywności przemysłowej nie jest zadowalający. Posiada on wiele przeoczeń, które w katastrofalny sposób wpływają na zdrowie i życie ludzi na całym świecie. Obecnie rynek żywności przemysłowej charakteryzuje się:

 ◦ nadprodukcją pustych kalorii, błędnie interpretowaną jako nadprodukcja żywności, dostępnej głównie w formie wysokoprzetworzonych cukrów prostych, modyfikowanych tłuszczy roślinnych, często wzbogaconych dodanym glutenem, z którymi organizm człowieka nie jest w stanie sobie poradzić, a które uznaje się za jedną z przyczyn występowania chorób cywilizacyjnych
 ◦ niedoborem substancji odżywczych, których obecna żywność nie posiada lub posiada w ograniczonym zakresie – głownie minerałów, witamin, flawonoidów oraz egzogennych aminokwasów, co przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie organizmu człowieka,
 ◦ oparciem współczesnej produkcji rolnej o syntetyczne, często toksyczne nawozy i środki ochrony roślin, glifosat, pestycydy herbicydy, fungicydy i antybiotyki, których użycie doprowadza do nieodwracalnej degradacji warstwy próchnicowej gleby, wyginięcia lub znacznego ograniczenia populacji zamieszkujących glebę drobnoustrojów, mikroorganizmów, owadów oraz zwierząt i ptaków, które od tysięcy lat stanowiły niezbędny element zrównoważonego ekosystemu,
 ◦ produkcją rolną bazującej na polityce nawożenia NPK (azot, fosfor, potas), która doprowadza do zaburzenia równowagi kwasowo – zasadowej i mineralnej gleby, jej składu chemicznego oraz składu chemicznego uprawianych w niej zbóż, warzyw i owoców,
 ◦ wykorzystaniem syntetycznych, często toksycznych nawozów i środków ochrony roślin, prowadzących do nieodwracalnej degradacji warstwy gleby. Kiedyś, w okresie poprzedzającym powszechne i masowe użycie wspomnianych środków chemicznych w rolnictwie zdrowa gleba kumulowała 30 kg dwutlenku węgla w metrze sześciennym, dziś jest to jedynie 4 kg, co powoduje kumulację dwutlenku węgla w atmosferze, bezpośrednio przekładając się na tzw. efekt cieplarniany,
 ◦ zakwaszeniem gleby w wyniku przekształcenia w wodach gruntowych nieskumulowanego dwutlenku węgla w kwas węglowy, co trwale zaburza równowagę kwasowo – zasadową gleby, zmniejszając bioprzyswajalność wielu obecnych w niej pierwiastków,
 ◦ zastosowaniem syntetycznych, często toksycznych nawozów i środków oparciem ochrony roślin, stanowiących bezpośrednie i pośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla rolników oraz konsumentów, zarówno podczas uprawy, jak i spożycia żywności i wody pitnej wyprodukowanej z ich udziałem,
 ◦ stosowaniem syntetycznych, często toksycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz antybiotyków, prowadzących do wzrostu populacji i tempa rozprzestrzeniania się bakterii antybiotykoopornych, zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu,
 ◦ oparciem współczesnej produkcji rolnej, głównie produktów podstawowych dla światowej konsumpcji, pszenicy, soi, kukurydzy i ziemniaka, o gatunki nowe, stworzone w efekcie niekontrolowanej w XX wieku inżynierii genetycznej, których spożycie nie jest dla organizmu ludzkiego tak bezpieczne jak spożycie analogicznych produktów pierwotnych.

AIM FOOD

Projekt zakłada maksymalne ograniczenie, a z czasem całkowitą eliminację z żywności tak zwanych „pozostałości”, czyli środków ochrony roślin, antybiotyków oraz kontrowersyjnych konserwantów. Aktualnie uprawiane odmiany roślin albo stanowią efekt inżynierii genetycznej (GMO) albo zostały poddane laboratoryjnemu krzyżowaniu w celu uzyskiwania większych plonów, co sprawiło, że nie są w stanie przetrwać samodzielnie bez silnego wspomagania chemicznego. Dlatego właśnie wykorzystywane są ogromne ilości nawozów i środków ochrony roślin, takich jak pestycydy i herbicydy, które odkładają się potem w żywności w postaci „pozostałości”. Ich obecność w pożywieniu połączona z nowym rodzajem żywności której ludzki organizm nie nauczył się przetwarzać podczas swojej ewolucji oraz nadmiar spożywanych kalorii łączony jest z eksplozją chorób cywilizacyjnych takich jak dysbioza jelitowa, cukrzyca typu II, celiakia, łuszczyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, nieceliakalna nietolerancja glutenu, zespół policystycznych jajników, choroby nowotworowe i autoimmunologiczne oraz i wielu innych schorzeń. Wartością dodaną Projektu AIM FOOD jest jego ogromny wkład w ograniczanie zmian klimatycznych na Ziemi. Projekt obejmuje bowiem takie działania jak zadrzewianie terenów uprawnych, tworzenie oczek wodnych i systemów nawadniających. Efektem tych działań będzie podniesienie poziomu wód gruntowych, co przełoży się nie tylko na poprawę jakości plonów, ale także zmniejszenie nagrzewania się gleby oraz zapobiegnie stepowieniu gleb. Dodatkowo radykalne obniżenie nawożenia NPK (azot, fosfor, potas), które cechuje technologie AIM FOOD zmniejszy ilość przenikającego do wód gruntowych, a następnie rzek, jezior i mórz azotu, fosforu i potasu co zdecydowanie wpłynie na poprawę ich jakości.Kolejnym proekologicznym plusem Projektu AIM FOOD jest zapobieganie degradacji a z czasem regeneracja warstwy próchnicowej gleby. Warto podkreślić iż to właśnie warstwa próchnicowa gleby jest odpowiedzialna m.in. za kumulację dwutlenku węgla i zmniejszenie tzw. Efektu cieplarnianego. Kiedyś gleba potrafiła zgromadzić do 30kg CO2/m2, dziś są to zaledwie 4kg. Ponad dwudziestocentymetrowa warstwa gleby została w wielu rejonach świata zmniejszona o 50 – 90% co wydatnie wpłynęło na zwiększenie stężenia CO2 w atmosferze. Warto podkreślić, że regeneracja jednego centymetra warstwy próchnicowej jest procesem trwającym od 100 do 500 lat. Takie są efekty nowoczesnej polityki rolnej i dlatego właśnie ważna jest realizacja takiego Programu jak AIM FOOD.

GDZIE DĄŻYMY

Celem Projektu AIM FOOD jest stworzenie żywności zgodnie z określonymi zasadami:
• uprawy będą prowadzone w oparciu o tradycyjne, znane od stuleci nasiona oraz sadzonki pochodzące z własnej, rozbudowywanej obecnie centrali nasiennej,
• gleba przed dopuszczeniem do upraw zostanie poddana szczegółowej analizie pod względem zawartości warstwy próchnicowej i toksyn – np. metali ciężkich, glifosatu oraz składu mineralnego, a jej suplementacja będzie dostosowywana indywidualnie dla danego areału,
• obszar uprawy traktowany będzie jako swoisty ekosystem, wyposażony w stosowny drzewostan, oczka wodne oraz systemy nawadniania kropelkowego,
• metodyka uprawy zakłada zastąpienie, w ramach bioasekuracji, toksycznych związków chemicznych przyjaznymi dla gleby, roślin, zwierząt i ludzi preparatami (stymulatorami wzrostu, adiuwantami, nawozami roślinnymi, biodegradowalnymi środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi) stosowanymi w obszarze urządzeń i budynków gospodarczych, silosów magazynowych, ferm ptasich i chlewni,
• w uprawach wykorzystywane będą preparaty skutecznie hamujące degradację warstwy próchnicowej gleby, w wyniku czego związana zostanie większa ilość dwutlenku węgla, co spowoduje zmniejszenie jego emisji do atmosfery,
• następnie uprawiana żywność będzie przechowywana, przetwarzana
i dystrybuowana w obrębie jednej grupy producenckiej z pominięciem globalnych hurtowników i dystrybutorów,
• ponadto uprawiana żywność będzie poddawana dwóm zasadniczym kontrolom jakościowym – zawartości pozostałości produkcyjnych, czyli niepożądanych substancji chemicznych skumulowanych w okresie dojrzewania przez rośliny, oraz zawartości faktycznych substancji odżywczych takich jak niezbędne dla życia aminokwasy, witaminy oraz minerały.

ZNAK JAKOŚCI

Oprócz samej produkcji żywności wysokiej jakości, Projekt AIM FOOD zakłada również zrewolucjonizowanie koncepcji żywności ekologicznej. W ramach projektu AIM FOOD planowane jest stworzenie i promocja własnego znaku jakościowego, który będzie wspólnym identyfikatorem produktów wyprodukowanych według jasno określonych zasad. Przepisy dotyczące produktów wspomagających uprawy są niejasne, przez co substancje wprowadzane do obiegu wybierane są pod względem ich sposobu rejestracji, a nie na zasadzie analizy ich faktycznego składu chemicznego. Doprowadza to do spadku jakości żywności oraz niewykrywania w niej pozostałości. Tym samym, ogromna liczba całkowicie bezpiecznych związków pochodzenia naturalnego, rejestrowana jako stymulatory wzrostu, nie może zostać wykorzystana. Dopuszczone zostają natomiast preparaty toksyczne, których faktycznej detekcji nie prowadzi się w ramach kontroli. Dodatkową przeszkodą są nierealistyczne normy dotyczące samej metodyki uprawy, a nie jakości końcowej plonów. W większości gospodarstw ekologicznych spełnienie pewnych wymagań jest zwyczajnie niemożliwe, przez co balansują one na granicy ryzyka utraty statusu Eko lub utraty zbiorów, a ich przetrwanie zależy najczęściej od dobrych relacji z audytorem. Jednak największą wadą obecnej żywności ekologicznej jest fakt decydowania o obowiązujących normach przez organy administracyjne Unii Europejskiej. Są one podatne na lobbing wielkich producentów, pod naciskiem których mogą zmieniać przepisy regulujące zasady funkcjonowania gospodarstw ekologicznych w szerokim zakresie zagrażając ich istnieniu.Projekt AIM FOOD zakłada kontrolę nad procesem produkcyjnym zgodnie z sentencją „od wideł do widelca”, czyli od siewu po finalny produkt znajdujący się w lodówce Konsumenta.

obraz_2022-01-25_165405
AIM
LONG
TERM
PLANNING

ROADMAP PROJEKTU AIM FOOD

 • 2018 – 2022 Pierwszy Etap Projektu

  Wybór gatunków przewidzianych do objęcia programem AIM FOOD (zboża stare, zboża szlachetne, kukurydza, soja, rzepak, ziemniaki)
  ***
  Pozyskanie nasion i sadzonek w celu odbudowy zasobów własnych materiału siewnego
  ***
  Określenie norm jakościowych gleby przewidzianej pod uprawy
  ***
  Określenie technologii uprawy
  ***
  Określenie metody magazynowania oraz obróbki pozyskanych plonów
  ***
  Określenie technologii identyfikacji oraz analizy jakościowej plonów pod względem zawartości minerałów, aminokwasów, witamin, rodanidu oraz glutenu
  ***
  Określenie produktów końcowych przewidzianych do produkcji z wykorzystaniem plonów AIM FOOD (maki, płatki śniadaniowe, chleb mrożony, olej rzepakowy)
  ***
  Pozyskanie statusu centrali nasiennej dla starych zbóż
  ***
  Odbudowa częściowa zasobów nasiennych sezon – do 50ha upraw objętych programem
  ***
  Dopracowanie technologii uprawy, magazynowania oraz przerobu plonów
  ***
  Dopracowanie technologii uprawy, magazynowania oraz przerobu plonów
  ***
  Określenie warunków współpracy dla uczestników Programu AIM FOOD.

 • 2022 – 2026 Drugi Etap Projektu

  Pozyskanie areału do 500 ha
  ***
  Kmpania informacyjna promująca znak Programu AIM FOOD oraz potrzebę wprowadzenia nowej jakości żywności
  ***
  Budowa platformy sprzedażowej oraz kanałów dystrybucji
  ***
  Rozbudowa areału do 2000ha z wykorzystaniem starych zbóż, orkiszu, rzepaku, soi, kukurydzy, ziemniaków
  ***
  Rozbudowa sieci dystrybucji na skalę europejską

 • 2026-2035 Trzeci Etap Projektu

  Rozbudowa areału do 10 000ha
  ***
  Rozbudowa dystrybucji na skalę globalną
  ***
  Uruchomienie browaru
  ***
  Uruchomienie gorzelni
  ***
  Uruchomienie chłodni
  ***
  Uruchomienie innych linii przetwórczych
  ***
  Uruchomienie upraw tunelowych w systemie normobarycznym
  ***
  Patentowanie technologii upraw

 • 2021 - 2035 Cwarty Etap Projektu

  Dalsze nieokreślone projekty

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt AIM FOOD to nowoczesna koncepcja biotechnologiczna i ekonomiczna. Opiera się na stale rozwijanej i ulepszanej grupie produktów składających się w jeden ciąg technologiczny, dostosowany do indywidualnych wymogów gospodarstwa, regionu oraz rodzaju upraw. Oznacza to, że całkowite wdrożenie Projektu AIM FOOD wymaga działań na wielu płaszczyznach. Aby mieć pewność co do jakości upraw, pierwszy etap Projektu zajmie się przede wszystkim rekultywacją gleby w celu odpowiedniego przygotowania jej pod uprawy, a także odnowieniem zasobów niemodyfikowanych genetycznie zbóż, pozyskanych z odpowiednich placówek i centrali zbóż. Zboża uzyskane z upraw prowadzonych według wymienionych wyżej zasad zostaną wykorzystane do wytworzenia ekologicznych produktów o wysokim zapotrzebowaniu, takich jak mąka, pieczywo, makarony czy niskosłodzone płatki śniadaniowe. Już wprowadzenie na rynek powszechnie spożywanej żywności o tak wysokiej jakości pozwoli Konsumentom na znaczną poprawę stanu ich zdrowia. Dlatego uprawy skoncentrują się na podstawowych dla egzystencji człowieka gatunkach roślin – takich jak zboża, ziemniaki i soja. W dalszej fazie Projektu AIM FOOD rozwijana będzie uprawa kukurydzy, chmielu, marchwi, buraka, rzepaku, roślin strączkowych, warzyw i owoców miękkich oraz jaj. Docelowo planowane jest zapewnienie Konsumentom pełnej gamy produktów spożywczych spod znaku jakości AIM FOOD. Do naszych upraw wykorzystane zostaną dwa rodzaje roślin. Z placówek zajmujących się ochroną starych odmian roślin zdobędziemy wszystkie dostępne jak najmniej zmodyfikowane odmiany. Rośliny, które występują jedynie w nowych odmianach zostaną przez nas szczególnie wyselekcjonowane, aby do upraw trafiły jedynie te najwyższej jakości. Uprawiane bez szkodliwych herbicydów, pestycydów, czy glifosatu, a z odpowiednią ilością mikroelementów, będą stanowić wartościową, zdrową i bezpieczną alternatywę dla produktów pochodzących z masowych upraw przemysłowych.