KLINIKA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I CYWILIZACYJNYCH

Realizowany w ramach nowotuworzonej spółki celowej przy wykorzystaniu ponad dziesięcioletniego doświadczenia i we współpracy z Invex Remedies projekt Kliniki jest kompleksową odpowiedzią na problemy zdrowotne dotykające ludzi w XXI wieku. Celem działania kliniki jest niesienie pomocy ludziom dotkniętych chorobami przewlekłymi i cywilizacyjnymi, a także dzielenie się wiedzą na temat profilaktyki zdrowotnej. 

demo-attachment-320-Asset-2@4x
demo-attachment-144-Group-125
demo-attachment-321-Asset-3@4x-1
demo-attachment-324-Asset-1@4x-1
obraz_2022-01-25_171101
cointechfoto

ZAŁOŻENIA KLINIKI

Realizowany w ramach nowotuworzonej spółki celowej przy wykorzystaniu ponad dziesięcioletniego doświadczenia i we współpracy z Invex Remedies projekt Kliniki jest kompleksową odpowiedzią na problemy zdrowotne dotykające ludzi w XXI wieku. Celem działania kliniki jest niesienie pomocy ludziom dotkniętych chorobami przewlekłymi i cywilizacyjnymi, a także dzielenie się wiedzą na temat profilaktyki zdrowotnej. 

GROUNDBREAKING TECHNOLOGY

CZYNNIKI CHOROBOTWÓRCZE

Jako iż podstawą istnienia Kliniki jest założenie, że co najmniej jeden z czterech poniższych czynników:

01

Brak niezbędnych składników odżywczych w organizmie, w tym głównie minerałów, witamin, aminokwasów lub wody.

02

Nadmiar danej substancji odżywc​zej lub substancji toksycznej, pochodzących z grupy metali ciężkich, toksyn środowiskowych lub estrogenów, w tym syntetycznych.

03

Nadmiar danej substancji odżywc​zej lub substancji toksycznej, pochodzących z grupy metali ciężkich, toksyn środowiskowych lub estrogenów, w tym syntetycznych.

04

Zaburzenia w obszarze psychicznym lub emocjonalnym.

MAPA DROGOWA PROJEKTU KLINIKI

 • Q4 2021 – Q4 2022 Pierwszy Etap

  Szacowane koszty – 2.500.000€ Wzrost wartości – z 4.000.000€ do 6.000.000€
  ***
    Kamienie milowe: Rekrutacja zespołu
  ***
  Dostosowanie pomieszczeń i uruchomienie Działu Diagnostycznego
  ***
  Dostosowanie pomieszczeń i uruchomienie Działu Terapeutycznego
  ***
  Zakup wyposażenia 
  ***
  Gromadzenie danych niezbędnych do stworzenia systemu inteligentnej diagnozy

 • Q1 2023 – Q4 2024 Drugi Etap

  Szacowane koszty – 2.500.000 Wzrost wartości – z 6.000.000€ do 10.000 000€ 
  ***
  Kamienie milowe: Rekrutacja uzupełniająca 
  ***
  Dostosowanie pomieszczeń i uruchomienie Działu Szkolenioweg
  ***
  Dostosowanie pomieszczeń i uruchomienie Działu Badawczo – Wdrożeniowego 
  ***
  Wdrożenie systemu GLP (Good Laboratory Practice) 
  ***
  Zakup wyposażenia dodatkowego
  ***
  Rozpoczęcie prac nad systemem diagnostycznym wykorzystującym AI oraz aplikacji towarzyszących

 • Q1 2025 Trzeci Etap

  Szacowane koszty – konieczne dla planowanego rozwoju, ponoszone wyłącznie z wypracowanego zysku
  ***
   Wzrost wartości – z 10.000.000€ do 50.000.000€ 
  ***
  Kamienie milowe: Wyszukanie lokalizacji dla instalacji filii (Monako, Los Angeles, Dubaj, Hong Kong)
  ***
  Pozyskanie podmiotów działających w ramach franchisingu 
  ***
  Tworzenie publikacji naukowych z zakresu eliminacji komórek senescentnych 

FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLINIKI:

FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLINIKI:

1. Dział Diagnostyczny
Badania podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez lekarzy specjalistów:
 – Internistę,
 – Diabetologa, 
 – Nefrologa, 
 Funkcje poszczególnych działów Kliniki:
 – Endokrynologa, 
 – Ortopedę, 
 – Psychologa. 
Badania dodatkowe z wykorzystaniem: 
 – Analizy krwi oraz płynów ustrojowych, 
 – Analizy pierwiastkowej włosa, 
 – Rezonansu magnetycznego, USG, EEG, RTG. 
Zadaniem Działu Diagnostycznego będzie określenie faktycznego stanu zdrowia pacjenta, leczenie tradycyjne w przypadkach ostrych oraz docelowo rekomendacja terapii w dziale terapeutycznym.
 
2. Dział Terapeutyczny 
Dzięki diagnozie uzyskanej w poprzednim dziale, specjaliści będą mogli zająć się usuwaniem przyczyn danych schorzeń. Szczególny nacisk kładziony będzie na przywrócenie równowagi mineralnej oraz hormonalnej organizmu. Dział Terapeutyczny zakłada wielopoziomowe podejście, korzystające z wiedzy: 
 – Dietetyka klinicznego, 
 – Psychologa, 
 – Fizjoterapeuty, 
 – Chiropraktyka, 
 – Kosmetologa.
Terapie prowadzone będą w następujących obszarach: 
 – Dietoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem: 
    – Alergii pokarmowych, 
    – Detoksykacji organizmu Suplementacji, 
    – Balansu kalorycznego, 
    – Eliminacji jedzenia przemysłowego, toksycznego oraz opartego na węglowodanach prostych, wysoko przetworzonych raz tłuszczach trans. 
  – Psychoterapii, skupiającej się na dotarciu do pacjenta oraz rozładowaniu stresu, traum oraz stanów lękowych,
  – Rewitalizacji układu hormonalnego oraz układu krążenia poprzez regulację takich parametrów krwi jak poziom glukozy, insuliny, leptyny, greliny, testosteronu oraz innych hormonów płciowych, trójglicerydów, homocysteiny i innych. 
Fizjoterapii, w tym: 
 – Terapii postawy, kręgosłupa, gorsetu mięśniowego w celu eliminacji zaburzeń przepływu informacji pomiędzy mózgiem a poszczególnymi organami, 
 – Krioterapii, 
 – Chiropraktyki, 
 – Rehabilitacji, 
 – Treningu personalnego prowadzonego w oparciu o trening siłowy, wydolnościowy oraz rozciąganie dostosowane do wielu oraz stanu zdrowia. 
 – Krioterapii, będącej uzupełnieniem fizjoterapii oraz metodą regeneracji brunatnej tkanki tłuszczowej, 
Hydroterapii, ze szczególnym uwzględnieniem: 
   – Kąpieli relaksacyjnych, 
   – Kąpieli detoksykacyjnych, 
   – Kąpieli suplementacyjnych, 
   – Akupunktury, 
   – Akupresury, 
   – Klawiterapii, 
   – Hipnoterapii, 
   – Terapii manualnej w tym masaży, w celu tworzenia mapy ciała pod względem stanu sylwetki, jakości tkanek, obecności ostróg, blizn, zrogowaceń itp., 
   – Zabiegów medycyny estetycznej oraz pielęgnacyjnej, 
   – Wykorzystania produktów dedykowanych wytworzonych na wyłączny użytek Kliniki – w tym suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków i zabiegów kosmetycznych. 

3. Dział Szkoleniowy 
Dział Szkoleniowy funkcjonował będzie w celu edukacji Pacjentów umożliwiającej świadome i samodzielne funkcjonowanie po zakończeniu terapii. Zajęcia prowadzone przez lekarzy, terapeutów oraz naukowców obejmować będą m.in.: 
 – Przygotowanie posiłków – umiejętność komponowania samodzielnie przygotowanych posiłków z wykorzystanie obliczenia zapotrzebowania kalorycznego, dobór makro i mikroskładników, z uwzględnieniem sezonowości, wieku, aktywności fizycznej i intelektualnej, aktualnego stanu zdrowia, pory roku. 
 – Dobór suplementacji z uwzględnieniem sezonowości, wieku, aktywności fizycznej i intelektualnej, aktualnego stanu zdrowia, pory roku. 
 – Trening fizyczny. 
 – Sztukę oddechu. 
 – Techniki relaksacyjne. 
 – Reorganizację własnego środowiska odnośnie wykorzystania światła dziennego oraz sztucznego, unikania nadmiaru promieniowania elektromagnetycznego, stosowania kosmetyków oraz chemii gospodarstwa domowego. 
 – Zdrowego egoizmu.
 
4. Dział Badawczo-Wdrożeniowy 
Dział Badawczo-Wdrożeniowy funkcjonował będzie w celu: 
 – Analizy danych w celu optymalizacji prowadzonej terapii, 
 – Opracowania nowych produktów, zabiegów i metod terapeutycznych, 
 – Badań nad nowymi terapiami oraz metodami leczenia prowadzonych wg standardów GCP(Good Clinical Practice), 
 – Publikacji wyników badań w prasie naukowej oraz ogólnej, dostępnej dla każdego, 
 – Publikacji zgłoszeń patentowych.